Xuân Phúc

Bình Định

Phù Cát – Sài Gòn
Phù Cát – Bến Cát (Bình Dương)
Khởi hành Cát Sơn, Cát Lâm
Có chạy lên Tây Sơn, An Nhơn

Cát Sơn, Cát Lâm, Thuận Phong, Lốc Cốc, Thuận Nhất, Bình Tâm, Mỹ Yên,.
An Thái, Cây 3, Nhơn Thọ, Nhơn Hòa, Phước An, Phước Thành, KCN Long Mỹ.

Bãi xe Bình An, Thành Thái Q10
Bến xe Miền Đông
Bến xe Bến Cát

Điện thoại:
1900.9898.55
0972 123 522 – 0977 123 522

 

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 12/2021)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây