Xuân Hưng

Lạng Sơn

Đình Lập – Hà Nội

Đình Lập đi: 14h25
Mỹ Đình về:  6h

Hữu Lũng, TP Lạng Sơn,
Lộc Bình, Na Dương
Bắc Giang, Bắc Ninh

Điện thoại:
0966 536 989
0913 298 399

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây