Xứ Nghệ

Nghệ An

Thanh Chương – Thái Nguyên

Nam Đàn, Vinh,
Hà Nội, Bắc Ninh

Thanh Chương:  6h30 , 19h
Samsung Thái Nguyên: 8h20 , 20h30

Điện thoại:
0968.537.222
0962.393.567

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây