Vĩnh Tường

Lạng Sơn

Lạng Sơn – Bắc Ninh

(Hồng Thái, An Sơn, Ba Xã,
Quế Võ, KCN Quang Châu Đình Trảm)

Điện thoại:
0988 067 118
0336 562 662

==============================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây