Vinh Quang

Hà Nam

Bình Lục – Hà Nội
(Chợ Nề, An Lão, Giáp Bát)

Bình Lục – Thái Nguyên
(Chợ Nề, An Lão, Thái Nguyên)

Ý Yên (Nam Định) – Hà Nội
(Yên Trung, Làng Đước, Chợ Rằm, Phủ Lý, Đồng Văn, Giáp Bát)

Điện thoại:
0985 169 878
0869 343 999

=============================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây