Vĩnh Linh

Gia Lai

Chư Sê – Quy Nhơn
Phú Thiện, Pờ Tó, 
Kông Chro, An Khê

Phú Bổn – Sê San
Iapa, Pờ Tô, Chư A Thai, Phú Thiện,
Gia Lai, Ia Sao, Ia Grai, Sê San
(tuyến nội tỉnh)

Phú Bổn – Bờ Y
Phú Thiện, Gia Lai,
Kon Tum, Ngọc Hồi

Điện thoại:
0966 070 011
0367 664 664

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây