Vinh Chung

Nghệ An

Hà Nội – Quỳ Hợp
(Mỹ Đình, Đường HCM, Tx Thái Hòa, 3/2, Quỳ Hợp)

Bình Dương – Quỳ Hợp
(đi theo Quốc Lộ 14 đến bến xe Lam Hồng)

Điện thoại:
0984.148.184
0966 068 786

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây