Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì – Hà Nội

Việt Trì –  Thanh Hóa – Sầm Sơn

Limousine ghế ngồi
Từ 5h đến 20h
Mỗi tiếng 1 chuyến

Việt Trì:
02103.689.689

Thanh Hóa:
0941.55.66.55

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây