Việt Tân

Kon Tum

Kon Tum – Sài Gòn
Bến xe Miền Đông

Kon Tum – Hà Nội
Bến xe Nước Ngầm

Kon Tum – Hải Dương
(Nam Định, Thái Bình)
Bến xe Hải Dương

Kon Tum – Đà Nẵng
Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng

Tổng đài vé:
02603.913.999
02603.859 859
0903 512 289

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây