Việt Mai

Cao Bằng

Trà Lĩnh – TP Cao Bằng

Xe nội tỉnh
Nhiều chuyến trong ngày

Điện thoại:
0986.571.459 – 0915.424.206 – 0972 212 678

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây