Việt Khánh

Nghệ An

Yên Thành – Vinh

(Tây Thành, Thịnh Thành, Đô Lương)

Xe nội tỉnh

Đưa đón tận nhà các xóm
Đưa đón tận nơi trong thành Vinh

Đi: 4h30 , 12h30
Về:  10h , 15h

Điện thoại:
0972 791 777
0976 636 678

===============================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây