Việt Dũng

Điện Biên

Điện Biên – Yên Bái
Sơn La, Hòa Bình, Thanh Thủy, cầu Đồng Quang, Đá Chông, Sơn Tây, cầu Vĩnh Thịnh, Vũ Di, Tứ Trưng, Yên Đồng, Yên Lạc, Nguyệt Đức, KCN Bình Xuyên 1-2, KCN Thăng Long 3, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Việt Trì, Lâm Thao, cầu Phong Châu, Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa, Hiền Lương, TP Yên Bái.
Xuất bến Điện Biên 16h30. Xuất bến Yên Bái 15h.
Điện thoại:
0961 27 87 87 – 0987 847 222

Điện Biên – Tuyên Quang
Sơn Tây, cầu Vĩnh Thịnh, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Quốc Lộ 2, Vĩnh Phúc, Việt Trì, Đoan Hùng, Tuyên Quang, Hàm Yên.
Điện Biên xuất bến 17h. Bx Tuyên Quang xuất bến 16h.
Điện thoại: 0983 90 75 75 – 0987 847 222

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây