Viễn Huyền

Phú Thọ

Thanh Thủy – Phúc Yên
(Việt Trì, Vĩnh Yên)

Hoàng Xá đi:  5h50 , 11h40
Xuân Hòa về: 12h10, 17h20

Điện thoại:
0984 852 446
0912 595 021

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây