Văn Vinh

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi – Vũng Tàu
Tuyến 1: Bưng Kè, Xuyên Mộc, Bà Tô, Bàu Lâm, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Lâm Sang, Láng Lớn, Hắc Dịch, Phước Thái (Vedan), Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT.
Tuyến 2: La Gi, Bình Châu, Lộc An, Phước Hải, Long Hải, Phước Tỉnh, BRVT.

Quảng Ngãi – Đồng Nai
Quốc lộ 51, Long Thành, Nhơn Trạch.

(Quảng Ngãi bao gồm Bình Sơn.)

Điện thoại:
0914.113.973
0982.113.973

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây