Vân Đồn Xanh

Quảng Ninh

Vân Đồn – Hà Nội

Khách hàng tại Hưng Yên và Hải Dương, có trạm tại:
– Trạm soát vé Yên Mỹ – Hưng Yên
– Trạm soát vé Gia Lộc – Hải Dương
Điện thoại:
02033 991 991
0964 240 240

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây