Tuyết Mai

Kiên Giang

Hà Tiên – Cà Mau
Hà Tiên – Vĩnh Thuận – Cà Mau – Bến xe phường 9
Giờ xuất bến Hà Tiên : 5h15
Giờ xuất bến Cà Mau: 12h

Điện thoại: 0915 545 464

Hà Tiên – Bạc Liêu
Hà Tiên, Vị Thanh, Long Mỹ, Ngã Năm Sóc Trăng, Ngã Ba Phú Lộc, Bạc Liêu.
Xuất bến Hà Tiên: 9h30
Xuất bến Bạc Liêu: 7h.
Điện thoại: 0918 045 464 – 0946 045 464

Hà Tiên – Long Mỹ
Hà Tiên, Vị Thanh, Long Mỹ.
Xuất bến Hà Tiên: 5h45

Xuất bến Long Mỹ: 12h
Điện thoại: 0917 443 767

Hà Tiên – Năm Căn
Hà Tiên , Thứ 11, Cà Mau, Năm Căn
Xuất bến Hà Tiên: 6h15, 9h30, 12h45.
Xuất bến Năm Căn: 5h, 7h30, 13h30.
Điện thoại: 0919 131 373 – 0949 345 464 – 0949 335 464 – 0912 245 464

Hà Tiên – Cái Đôi Vàm
Hà Tiên, Thứ 11, TP Cà Mau, Cái Nước, Cái Đôi Vàm.
Giờ xuất bến Hà Tiên:  6h45.

Giờ xuất bến Cái Đôi Vàm: 8h30
Điện thoại: 0813 545 464 – 0814 545 464

Hà Tiên – Sông Đốc
Hà Tiên, Thứ 11, Tắc Thủ, Sông Đốc.
Giờ xuất bến Hà Tiên:  4h
Giờ xuất bến Sông Đốc: 12h

Điện thoại:  0914 774 469

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây