Tuyết Hon

Kiên Giang

Rạch Giá – Sài Gòn

Hà Tiên – Sài Gòn
Bx Hà Tiên 20h
Bx Miền Tây: 12h.

Vĩnh Thuận – Sài Gòn

Khởi hành Rạch Giá: 1h-7h30-9h30-11h30-15h30-22h-24h.

Đưa đón khách trong nội ô TP RẠCH GIÁ:, cầu số 3, Mỹ Lâm, cầu số 2, cầu Rạch Giá 2, Thạnh Lộc,Tà Niên , Minh Lương, Chắc Kha , Gò Đất, Tắc Cậu ,cầu Cái Bé,cầu Cái Lớn,cầu Bàu Môn,Thứ Ba An Biên.

Điện thoại Vĩnh Thuận: 02973 565 222
Điện thoại Rạch Giá và Hà Tiên: 02973 960 960 – 02973 960 969 – 02973 777 666.
Điện thoại Sài Gòn:  02838 769 869 – 0977 663 663 – 0903 700 769.

Hotline: 0917 828 434

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây
 ở đây