Tùng Lý

Nghệ An

Đô Lương – Hà Nội

Đô Lương xuất bến  7h30 và 21h
Nước Ngầm xuất bến:       7h và 16h45

Điện thoại:
0985 819 388
0982 228 824

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây