Tuấn Vũ

Phú Thọ

Thanh Sơn – Hà Nội

Thượng Cửu đi:  12h30
Đông Cửu đi:      12h30
Mỹ Đình về:         07h45

Điện thoại:
0989 696 674

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây