Tuấn Tài

Bến Tre

Thạnh Phú – Châu Đốc

Xe chạy sáng, qua Mỏ Cày Nam, Cái Mơn, Chợ Lách, Vĩnh Long, Cần Thơ. Ô Môn, Thốt Nốt, Long Xuyên.
Có xe giường nằm và ghế ngồi

Điện thoại:
0915 739 980
0913 771 750

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây