Tuấn Nga

Kiên Giang

Hà Tiên – Rạch Giá
Xe 16 chỗ

Hà Tiên – Sài Gòn
Xe phòng Limousine

Sài Gòn: 0946 790 055- 0942 790 055- 0888 753 377.
Rạch Giá: 02973 826 826
Hà Tiên:  02973 736 736

Các phòng vé tại:
Bx Hà Tiên
Bx 30/4 Rạch Giá
Bx Rạch Sỏi
Bx Miền Tây

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây