Tuấn Minh

Hải Phòng

Hải Phòng – Cao Bằng

  • Cầu Rào, Thái Nguyên, Bắc Kạn
  • Cầu Rào, Uông Bí, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thất Khê
  • Đồ Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội,
    Từ Sơn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Đông Khê,
    Tà Lùng, Quảng Yên, Trùng Khánh, Thác Bản Giốc

Điện thoại:
0984.785.785
0982.785.785

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây