Tuấn Minh

Hà Tĩnh

Hà Nội – Hà Tĩnh
Lộc Hà, Thạch Kim, TP.Hà Tĩnh
BX Nước Ngầm, BX Mỹ Đình
Có xe trung chuyển khách đến các bệnh viện ở Hà Nội.

Điện thoại:
0912.122.033
0977 868 667

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây