Tú Thu

Lạng Sơn

Na Dương – Lạng Sơn – Hà Nội

Đón trả khách trường học bệnh viện

Na Dương đi: 7h10
Hà Nội về:      16h

Điện thoại:
0985 600 848
0942 226 366

==========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây