Tư Cầu

Bạc Liêu

Đầu Sấu – Bến Cát

Đầu Sấu, Phó Sinh, Chủ Chí, Phước Long, Ngang Dừa, Vĩnh Biên, Ngã Năm (Sóc Trăng), Trà Lòng, Trà Cú, chợ Bún Tàu, Cây Dương, Hòa Mỹ, Xáng Bộ, Ngã Bảy đi Thuận An, Tân Uyên, Hội Nghĩa, Bến Cát.
– Đầu Sấu (Bạc Liêu ) xuất bến : 4h sáng và 16h00 chiều.
– Bx Bến Cát (Bình Dương) xuất bến 5h sáng và 17h chiều.
Điện thoại: 0974 460 003 – 0974 571 918

Cà Mau – Bình Dương
Đồng Tâm (Cà Mau), Chủ Chí,  Phó Sinh,  Phước Long,  Vĩnh Phú, Ngang Dừa,  Ngã 5,  đi Sài Gòn,  Bình Dương.
Điện thoại:
0974 460 003
0974 671 918

Vị Thanh – Đồng Nai 

Bến xe Ngã Bãy (Hậu Giang), Cây Dương,  Xáng Bộ,  Bún Tàu,  đi Sài Gòn,  Đồng Nai,  Ngã 3 Vũng Tàu,  Trị An.
Điện thoại:

0398 121 616
0918 387 359

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây