Trường Vân

Cao Bằng

Tà Lùng  – Hà Nội

Xuất bến Tà Lùng:   6h20
Xuất bến Mỹ Đình:  10h30

Tà Lùng, Phục Hòa, Đông Khê, Thất Khê, Na Sầm, Đồng Đăng, Lạng Sơn, Kép, Mẹt, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Điện thoại:
0976 267 688 – 0942 940 888 

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây