Trường Sơn

Lào Cai

Sài Gòn – Lào Cai
(Vào Bình Định lên Quốc lộ 14)

Điện thoại:
0984.582.778
0979.715.566

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây