Trường Giang

Bắc Kạn

Bắc Kạn – Thái Nguyên

Quảng Khê, Chợ Đồn, Nam Cường, Bằng Lũng

Điện thoại:
0984 796 004
0962 412 866

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây