Trung Lý

Nghệ An

Quỳ Hợp – Vinh

Xe Limousine ghế ngồi
Chạy nội tỉnh

Quỳ Hợp: 7h30 sáng, 1h trưa
Vinh:         11h30 trưa, 4h chiều

Điện thoại:
0948 280 666
0977 690 555

========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây