Trúc Phương

Kiên Giang

Vĩnh Thuận – Sài Gòn

Vĩnh Thuận – Bến Cát

Vĩnh Thuận đi: 5h – 9h – 11h – 16h30 – 20h30 .
Sài Gòn về:  5h – 11h – 17h – 22h – 23h.
Bến Cát về: 19h.

Địa chỉ:

– 997 Quốc lộ 63, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.
– 107 đường số 4 (Khu Dân cư Tân Tạo A), Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0919 020 838- 0917 288 838- 0983 829 822.

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây