Trúc Nghiu

Lào Cai

Hà Nội – Mường Khương
Hà Nội: Bến xe Mỹ Đình

Mỹ Đình, Lào Cai, Bắc Hà, Si Ma Cai

Điện thoại:
0971 516 778
0389 898 770

Lào Cai – Bắc Giang

SiMaiCai-Lào Cai-Bắc Hà-Bắc Ninh-Bắc Giang
Si Ma Cai: 7h, 14h
Bắc Giang: 6h, 16h
Điện thoại: 0868 770 220

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây