Trọng Thắng

Ninh Thuận

Phan Rang – Sài Gòn

Tô Hạp – Sài Gòn
(Thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa)

Tô Hạp, Ninh Sơn, Phước Bình, Phước Hòa
BXMĐ, Tân Phú, An Sương, BXMT

Điện thoại:
0973 78 79 55
0985 564 564
0889 000044

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây