Trọng Liên

Bà Rịa Vũng Tàu

Bình Châu, Xuyên Mộc – BXMĐ 7h cao tốc:
0918. 399.641

Bình Châu, Xuyên Mộc – Bình Dương,  Bàu Bàng:
0908.031.113

Sài Gòn về: 10h45
Bàu Bàng Bình Dương về 1h chiều

Hotline
077.722.2272

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây