Triệu Duyên

Bình Phước

Bình Phước – Cao Bằng
Bình Phước: Bến xe Trường Hải

Đến Hà Nội chia ra 2 hướng:
– Thái Nguyên, Bắc Kạn
– Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn

Điện thoại:
0977.800.300
0971.800.300
0919.100.541 

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây