Trí Quang

Bình Phước

Bù Đốp – Sài Gòn

Xe giường nằm và xe 16 chỗ ngồi

Bù Đốp đi:    1h30, 5h, 11h, 16h30
Sài Gòn về:   8h30, 12h, 15h, 18h

Điện thoại:
0946.22.93.93
0971.22.93.93

========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây