Tống Giang

Điện Biên

Điện Biên – Quảng Ninh
Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Chợ Ninh Hiệp, Từ Sơn, TP Bắc Ninh, KCN Quế Võ, QL18, Phả Lại, Sao Đỏ, Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, Bx Bãi Cháy.

Điện thoại: 0971 045 599 – 0973 865 959 – 0981 002 727.

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây