Toàn Lộc

Hải Dương

Hải Dương – Hà Nội

Đi cao tốc mới 5B
Đưa đón tận nơi

Hải Dương đi: 4h30, 6h30, 12h30
Hà Nội về:       10h, 12h, 15h30

Điện thoại:
0968 248 248

=========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây