Tiến Linh

Phú Thọ

Tân Sơn – Mỹ Đình

Đồng Sơn đi: 6h10
Mỹ Đình về:   12h20

Điện thoại:
0987 955 882

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây