Tiến Dũng

Lào Cai

Bảo Yên – Hà Nội
Bảo Yên, Bảo Hà
Mỹ Đình, Gia Lâm

Bảo Yên – Bắc Ninh
BX Bảo Yên: 6h30 sáng
BX Quế Võ:  1h trưa

Điện thoại:
0919.042.618
0973.59.59.68

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây