Thuyết Hoa

Bắc Giang

Sơn Động – Hà Nội
(Tuấn Đạo, Thanh Sơn, Mai Sìu)

Xe 16 chỗ

Sơn Động đi: 3h50, 11h50, 14h30
Hà Nội về:     6h30, 10h30, 15h30

Điện thoại:
0977 029 612
0966 553 567
0962 682 333

==========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây