Thủy Ngà

Nghệ An

Anh Sơn – Vinh

Xe nội tỉnh
Đi đường mòn HCM

Anh Sơn:   4h30 sáng , 1h30 chiều
Vinh:          9h30 sáng , 5h chiều

Điện thoại:
0989 452 727
0919 452 727

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây