Thùy Dương

Thanh Hóa

Nga Sơn – Hà Nội – Thái Nguyên
(Qua Kim Sơn, TP Ninh Bình)
Điện thoại:
0936.72.35.35

Hậu Lộc – Hải Dương
(Qua Kim Sơn, TP Ninh Bình, Phủ Lý)
Điện thoại:
0937.72.35.35

Nga Sơn – Bắc Ninh
(Qua Kim Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên)
Điện thoại:
0943.72.35.35

Cồn Thoi (Ninh Bình) – Thái Nguyên
Điện thoại:
0939.72.35.35

Hoằng Hóa – Thái Nguyên
Điện thoại:
0938.72.35.35

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây