Thưởng Nga

Bắc Kạn

Hà Nội – Bắc Kạn
(Bx Mỹ Đình – Bx Thái Nguyên – Định Hóa – Bx Chợ Đồn)

Xuất bến Mỹ Đình: 6h30 sáng
Xuất bến Chợ Đồn 12h30 trưa

Bắc Kạn: Bx Bắc Kạn, Bx Ba Bể, Chợ Đồn.
Tại Hà Nội: Bến Mỹ Đình, Yên Nghĩa
Điện thoại:
0972 426 668 – 0914071679 – 0966325588 – 0961613366 – 0982337263 – 0977384888 – 0973136668 – 0973138688 – 0977417999 – 0988765599 – 0977402999. 

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 12/2021)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây