Thuận Thảo

Phú Yên

Sài Gòn – Tuy Hòa

Tuy Hòa – Đắk Lắk

Tuy Hòa – Đà Nẵng

Tuy Hòa – Đà Lạt

Tuy Hòa – Quy Nhơn

Quy Nhơn – Đà Lạt

Quy Nhơn – Nha Trang

Quy Nhơn – Sài Gòn

Điện thoại:

Phú Yên:
(02573).821111 – (02573).820303
Quy Nhơn:
02576. 3 746 647 – 0914.742.668
Nha Trang:
02583.890.121 – 02583.890.112
Đà Lạt:
0985.614.739 – 0917.607.037
Sài Gòn:
028. 3 5112 957

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây