Thiện Trí

Ninh Thuận 

Phan Rang – Sài Gòn

Cam Ranh – Sài Gòn

Cam Ranh – Bình Dương

Sài Gòn có trạm P12 Q10
(cuối Cao Thắng và Lê Hồng Phong nối dài)

Điện thoại:
1900 8666

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây