Thanh Tùng

Hải Dương

Hải Dương – Hà Nội

Khởi hành:
4h 6h 10h 12h 16h

AEON Long Biên, BV 108, BV Việt Đức, BV Phụ Sản, 
BV Mắt, BV Tim, Ga Hà Nội, BV Bạch Mai, Giải Phóng, 
BV Đại Học Y, BV Nhi, Ngã Tư Sở, Hà Đông, BV 103

Điện thoại:
0972 450 559
0904 464 162

==================================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây