Thanh Nhi

Quảng Nam

Tam Kỳ – Đà Nẵng

Nhiều chuyến trong ngày
Xe 7 chỗ đời mới
Đưa đón tận nơi
Tam Anh, Tam Kỳ, Đà Nẵng

Điện thoại:
0935.450.516
0941.383.046

========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây