Thanh Ngọc

Lào Cai

Lào Cai – Bắc Hà

Xe nội tỉnh
Bến xe trung tâm Lào Cai

Lào Cai: 9h, 11h, 16h45, 17h30
Bắc Hà:  6h15, 7h, 13h, 14h30

Điện thoại:
0919 743 413
0945 531 559
0385 720 226

========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây