Thanh Ly

Cao Bằng

Hà Nội – Cao Bằng

Từ TP Cao Bằng đi bến Mỹ Đình và Gia Lâm.
Cao Bằng đi: 20h30.
Mỹ Đình về: 21h15, 22h15.
Gia Lâm về: 20h30.
(khung giờ trên để tham khảo, hỏi lại nhà xe)

Điện thoại:
0206 3 76 76 76 – 0916.121.888

Văn phòng nhận và trả đồ tại khu vực GIÁP BÁT:
Địa chỉ: Số 85, ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.
Giờ hoạt động: 7h 00 – 19h 00’.

Văn phòng nhận và trả đồ tại khu vực MỸ ĐÌNH :
Địa chỉ: Bến xe Mỹ Đình.
Giờ hoạt động: 15h 00 – 22h 00’.
Văn phòng nhận và trả đồ khu vực GIA LÂM:
Địa chỉ: Bến xe Gia Lâm.
Giờ hoạt động: 15h 00’ – 20h 00’.

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây