Thanh Loan

Bình Dương

Bình Dương – Cần Thơ
Bình Dương, Cần Thơ, Ô Môn:
BD đi 5h sáng, Ô Môn về 11h trưa.
Điện thoại: 0888 990 113

Bình Dương – Hậu Giang
Bình Dương, Phụng Hiệp, Cây Dương:
BD đi: 7h30, 17h30. Cây Dương về: 11h, 16h.
ĐT: 0888 990 114 – 0888 990 120

Bình Dương – Sóc Trăng
Bình Dương đi: 7h30 sáng.
Sóc Trăng lên: 16h30 chiều
Bx Bình Dương, Hòa Lân, Việt Hương, Kcn Singapore, Cầu Ông Bố, Ngã 4 Bình Phước, Ngã 4 Ga, An Sương, Gò Mây, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.
Điệh thoại: 0888 990 120

Bình Dương – Cầu Kè
Bx Bình Dương, Hòa Lân, Việt Hương, Kcn Singapore, Cầu Ông Bố, Ngã 4 Bình Phước, Ngã 4 Ga, An Sương, Gò Mây, Tiền Giang, Vĩnh Long, cây xăng Bình Minh, Trà Ôn, chợ Vĩnh Xuân, Cống Đá, Ngã 3 Trà Mẹt, chợ Hựu Thành, lộ Bà Mi, Cầu Kè.
Bình Dương xuống : 6h30 sáng.
Cầu Kè lên: 14h30 trưa.
ĐT: 0888 990 117
Bình Dương, Trà Vinh, Cầu Kè:
BD đi: 7h15h sáng, Cầu Kè lên 15h
ĐT: 0888 990 119

Bình Dương – Trà Ôn
Bx Bình Dương, Hòa Lân, Việt Hương, Kcn Singapore, Cầu Ông Bố, Ngã 4 Bình Phước, Ngã 4 Ga, An Sương, Gò Mây, Tiền Giang, Vĩnh Long, cây xăng Bình Minh, Trà Ôn.
Bình Dương xuống: 6h30.

Trà Ôn lên: 15h.
Điện thoại: 0888 990 117
Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Ôn:
BD đi: 5h sáng, Trà Ôn lên 11h trưa.
ĐT: 0888 990 116

Đưa đón tận nhà khu vực Bình Dương ( Bàu Bàng, An Tây, Bến Cát, Tân Uyên, Tân Khánh, An Phú)

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây